Informace pro prodejce

Informace pro prodávající na předplatné

 1. Důkladně si prostudujte "tržní řád".
 2. Prodejní karty na předplatné se prodávání v posledních dvou termínech prodejních trhů uvedených na Vaší prodejní kartě formou obchůzky pořadatelů v době cca od 9.00 do 11.00. Jinak se prodávají pouze na dispečinku prodejních trhů. Prodávající na předplatné mají předkupní právo na svoje prodejní místo na další období a to do posledního termínu uvedeného na prodejní kartě do 12.00 hod. Dispečink je umístněn v budově naproti hangáru.
 3. Po zakoupení prodejní karty si prodejce vyplní do prodejní karty název firmy, IČO a DIČO a to ve vlastním zájmu. Při ztrátě karty tím zabrání jejímu případnému zneužití.
 4. Na prodejní kartě je uvedeno konkrétní prodejní místo označené číslem. Šířka prodejního místa je běžně 3 m. V některých místech může být šířka prodejního místa pouze 2,4 m. (tam, kde jsou prodejní místa na tuto šířku označena (část asfaltové plochy)). Prodejní místa jsou rozdělena na dvě základní skupiny : beton /asfalt/ tráva /šotolina Tyto dvě skupiny se liší : 1. termínem prodeje /posunut o 4 týdny/ 2. místem vjezdu do areálu prodejních trhů
 5. Pro prodejní karty označené „B“ jako beton /asfalt/ je určen pouze vjezd u hangáru ze staré silnice I/46 Vyškov – Prostějov. Vjezd je organizován přednostně ze severu tj. od Prostějova. Vjezd se otevírá v 6.00 hod. Před vjezdem si prosím připravte prodejní kartu.
 6. Pro prodejní karty označené „T“ jako tráva je určen vjezd od hlavního parkoviště tj. ze staré silnice I/46 Vyškov – Prostějov v údolíčku směrem na východ /viz mapka areálu letiště/. Vjezd se otvírá v 5.30 hod.
 7. Prodejní místa na předplatné /prodejní karty/ jsou pro předplatitele rezervována do 7.00 hod. Potom je mohou obsadit prodávající na jednorázový prodej. V případě obsazení Vašeho místa před 7.00 hod se neprodleně obraťte na pořadatele.

Informace pro prodávající bez předplatného / jednorázový prodej

 1. Vjezd pro prodávající bez předplatného je organizován pouze vjezdem u hangáru ze staré silnice I/46 Vyškov – Prostějov. Vjezd je organizován přednostně ze severu tj. od Prostějova. Vjezd se otevírá v 6.00hod.
 2. Po vjezdu do areálu budete odstaveni na plochu za hangárem. Při parkování, prosím, šetřete místem. Dále do areálu Vám bude umožněn vstup od 7.00 hod., kdy vyprší rezervace pro předplatitele. Při vstupu v 7.00 hod Vám bude prodána karta pro jedno-rázový prodej.
 3. Prodejci na kartu pro jednorázový prodej nemají garantováno prodejní místo. Prodejní místo si vyhledávají sami podle kapacitních možností.
 4. V případě, že se prodejci nepovede najít prodejní místo, může do 8.30 hod. požádat o vrácení poplatku na místě, kde jej zaplatil /severní pokladna u hangáru/ . Prokazatelně přitom musí opustit prodejní trhy a to včetně automobilu.
 5. Důkladně si prostudujte "tržní řád".

Pořadatel provádí namátkové kontroly velikosti prodejních stánků a prodejních karet. Prodávající je povinen mít prodejní kartu na prodejním stánku. Na prodejní karty přinesené na stánek dodatečně nebude brán zřetel.

Používejte, prosím, odpadkových košů a zabraňte roznášení obalových materiálů větrem. V případě nutnosti požádejte pořadatele o odpadkový koš.

Historie letiště Vyškov

Víte že letiště Vyškov existuje již od roku 1936 a již od dvacátých let se píše letecká historie města Vyškov?