Veřejná zakázka - Rekonstrukce a dobudování kamerového a bezpečnostního systému zajištění ochrany veřejného vnitrostátního letiště Vyškov před protiprávními činy.

Aeroklub Vyškov vypisuje veřejnou zakázku na dodávku ve věci rekonstrukce a dobudování kamerového a bezpečnostního systému zajištění ochrany veřejného vnitrostátního letiště Vyškov před protiprávními činy.

Veškerou dokumentaci naleznete v níže uvedených dokumentech.

Výzva k podání nabídky - oznámení o výběrovém řízení
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace - příloha č.1 - Krycí list nabídky
Zadávací dokumentace - příloha č.2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií
Zadávací dokumentace - příloha č.3 - Smlouva o dílo
Zadávací dokumentace - příloha č.4 - Technická specifikace
Zadávací dokumentace - příloha č.5 - Zákres mobilního oplocení
Zadávací dokumentace - příloha č.6 - Plán kamerového systému
Zadávací dokumentace - příloha č.7 - Plán zabezpečovacího systému

Moderní flotila Aeroklubu Vyškov

Víte že Aeroklub Vyškov používá pro výcvik pilotů GLD tu nejmodernější techniku? V majetku AK Vyškov jsou dva kluzáky DG-1000 a DG-500, které k výcviku svých pilotů používá i armáda USA.