Veřejná zakázka - Rekonstrukce a dobudování kamerového a bezpečnostního systému zajištění ochrany veřejného vnitrostátního letiště Vyškov před protiprávními činy.

Aeroklub Vyškov vypisuje veřejnou zakázku na dodávku ve věci rekonstrukce a dobudování kamerového a bezpečnostního systému zajištění ochrany veřejného vnitrostátního letiště Vyškov před protiprávními činy.

Veškerou dokumentaci naleznete v níže uvedených dokumentech.

Výzva k podání nabídky - oznámení o výběrovém řízení
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace - příloha č.1 - Krycí list nabídky
Zadávací dokumentace - příloha č.2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií
Zadávací dokumentace - příloha č.3 - Smlouva o dílo
Zadávací dokumentace - příloha č.4 - Technická specifikace
Zadávací dokumentace - příloha č.5 - Zákres mobilního oplocení
Zadávací dokumentace - příloha č.6 - Plán kamerového systému
Zadávací dokumentace - příloha č.7 - Plán zabezpečovacího systému

Vyhlídkové a seznamovací lety

Rádi byste si prohlédli krajinu Vyškovska a okolí? Chcete si vyfotit svůj dům z výšky? Chcete si vyzkoušet řízení letadla? Pokud odpovíte alespoň jednou ano, pak využijte naši nabídku vyhlídkových a seznamovacích letů se zkušenými instruktory.