Historie aeroklubu Vyškov

Historie AK

Historie létání se ve Vyškově začala psát ve dvacátých letech. Řádné letiště zde ale vzniklo až v roce 1936 a bylo vybudováno tehdejší vojenskou správou.

Hangár v roce 1945

Za II. světové války bylo letiště intenzívně využíváno a rozšiřováno nacistickou Luftwaffe. Fašisté jej však těsně před postupující frontou s důkladností sobě vlastní zničili. Zůstaly po nich jen ruiny, zhroucené konstrukce hangárů a zoraná letištní plocha.

Krátce po válce se na letišti znovu obnovila činnost skupiny nadšenců se zájmem o letectví, která projevovala určité aktivity již před válkou v Aeroklubu Brno-Medlánky a v leteckém kroužku v Rousínově. Naskytla se možnost provozovat tento sport ve Vyškově na válkou zničeném letišti. Zástupci Aeroklubu se proto vydali na ministerstvo národní obrany, kde dostali svolení k výstavbě vlastního hangáru a dřevěné správní budovy.

Od června 1946 byl Aeroklub Vyškov zaregistrován jako samostatná organizace v rámci Moravskoslezského Aeroklubu.

V prosinci roku 1946 zpracoval člen tehdejšího Aeroklubu Josef Mixa stavební dokumentaci na výstavbu hangáru, garáže a kanceláří klubu. Následovala sbírka mezi občany a podnikateli z Vyškova a okolí na získání nezbytných finančních prostředků. Peníze se sháněly také akcí "Cihla pro Aeroklub". Jeden lístek z bločku znamenal jednu cihlu a stál pět korun.

Stavba pokračovala tak jak tyto prostředky zvolna přibývaly. Příchodem roku 1948 byly stavební práce zastaveny, protože místní podnikatelé byli okradeni o své podniky a postupem času museli opustit i vlastní AK. Objekt hangáru a garáže byl však již zprovozněn a mohl se proto používat ke svému účelu.

V roce 1948 byl Aeroklub včleněn do organizace DOSLET, která se posléze v roce 1952 přeměnila na SVAZARM.

V roce 1952 byla provedena modernizace a prodloužení travnaté VPD až na 2.500 m s ohledem na použitelnost LKVY pro proudové letouny, zejména Mig 15, Av 14 a IL 28, které zde čas od času operovaly.

Do roku 1972 byl AK Vyškov převážně plachtařský. Po tomto roce do Vyškova přešel celý Aeroklub Olomouc, kterému letiště zabrala sovětská armáda. Tím došlo i k většímu rozvoji motorového létání a parašutismu. AK Olomouc se potom na své letiště vrátil až v roce 1991.

Hrozba zániku visela nad Aeroklubem ještě ve druhé polovině 80. let, kdy pozemky letiště přeťala nově budovaná dálnice D1, úsek Vyškov – Olomouc. Vše nakonec dopadlo poměrně příznivě. V roce 1989 byla původní travnatá dráha zkrácena, mírně posunuta a nyní se nachází bezprostředně vedle speciálního úseku silnice pro motorová vozidla I/46. Blízkost dálnice negativně ovlivnila činnost parašutistů, takže jejich odbor nakonec zanikl.

V roce 1990 zanikla celostátní organizace SVAZARMu.

Současný stav

Současná právní forma organizace, neziskový zapsaný spolek "Aeroklub Vyškov", vznikla 26.8.1992 a deklaruje se jako nástupnická organizace zaniklého Aeroklubu SVAZARMu ve Vyškově. Na oboru činnosti ani na členské základně se tato změna prakticky nijak neprojevila. AK Vyškov je také součástí Aeroklubu České republiky.

Pohled na prodejní a farmářské trhy na Vyškovském letišti

Náklady leteckých aktivit si hradí AK vlastní výdělečnou činností -  pořádáním veřejných trhů, automobilových a leteckých srazů a dále z členských příspěvků a darů spřízněných osob. První "burzu" uspořádal AK Vyškov již v březnu 1990. Od té doby se trhy na letišti Vyškov pořádají nepřetržitě, vždy každou druhou neděli s výjimkou zimních přestávek. Organizace prodejních trhů byla postupnězdokonalována až do dnešní podoby.

Mezi příjmy AK nefiguruje ani koruna ze státního rozpočtu. Naopak, AK odvádí do státního rozpočtu a do městské pokladny formou daní a poplatků ze vstupného nemalé prostředky.

Dnešní členská základna AK má přibližně 90 členů a je stabilizována. Jedinou vážnou hrozbu představují majetkoprávní problémy.

Areál LKVY dnes hojně využívají i jiné zájmové skupiny, jako například letečtí RC modeláři z vyškovského okolí. V areálu se nachází také autodrom, vybudovaný a využívaný vyškovským automotoklubem, který zde pravidelně pořádá závody terénních motokár pro děti. Letiště se stalo domovem i pro řadu kulturních akcí, např. hudební festival punkové hudby "Pod Parou".

Za dobu své existence Aeroklub Vyškov přispěl k výchově stovek, zejména mladých lidí. Několik jeho členů se stalo profesionály a dnes se s nimi můžete setkat v kabinách dopravních nebo vojenských letadel.

Moderní flotila Aeroklubu Vyškov

Víte že Aeroklub Vyškov používá pro výcvik pilotů GLD tu nejmodernější techniku? V majetku AK Vyškov jsou dva kluzáky DG-1000 a DG-500, které k výcviku svých pilotů používá i armáda USA.